ارتباط با ما

شما از طریق این فرم میتوانید مطالب مورد نظر خود در خصوص شهرستان ، انتقادات و پیشنهادات در خصوص پرگون نیوز برای ما ارسال کنید.

مطالب گری و احساس مسئولیت شما روند بهتری را برای شهرستان به ارمغان خواهد آورد.

لازم به ذکر است تمام مطالب از طرف شما منتشر نخواهد شد و پس از بررسی مدیران سایت و در صورت نبود مشکل در قسمت مطالبات عمومی شهروندان نمایش داده خواهد شد.

 

 

    2018 Designer and Programmer By Reza Nasiri Ghiri